Salarisadministratie

loondossier

Uw loondossier online

Eenvoudig op je smartphone

Voor u als werkgever

Voor uw werknemers

Een goede salarisadministratie voeren is niet makkelijk en vereist zeer gespecialiseerde kennis.
FranKa Administratie kan een last van uw schouders nemen en de gehele salarisadministratie voor u verzorgen.
Franka Administratie beschikt over loon en salarissoftware voor administratiekantoren.

FranKa Administratie kan zorgen voor :

  • De aanlevering van loonstroken en jaaropgaven
  • De loonjournaalpost
  • Aangifte Loonheffing
  • Pensioenadministratie
  • Opstellen arbeidscontracten